Beredning/Innlevering av skinn

Roar Pelsindustri mottar og bereder skinn for pelsberedning.

Salting av skinnene er første ledd i beredningen. Det må gjøres straks skinnet er nedkjølt etter slakting. Saltet trekker ut fuktighet av skinnene og konserverer. Slik man også konserverer kjøtt. Altså saltet forhindrer at skinnene blir ødelagte/går i forråtnelse.

Andre måter å konservere skinn på er tørking og frysing. Hvis skinn blir fryst ned , må de tines opp og saltes før levering til beredning.


Ønsker du å ta vare på/berede skinnet, er det viktig å tenke på dette med en gang dyret er skutt.

Flåingen av dyret er viktig for et godt resultat.
Flå skinnet pent av og unngå slaktesnitt. Skjær vekk fett og kjøttrester uten å skade skinnet.
Deretter må skinnet saltes eller tørkes. SE VÅRE SALTERÅD. Dette bør skje snarest mulig etter at skinnet er avkjølt.

Er du uerfaren, ring oss gjerne for veiledning.