Pakking og sending

Etter minimum 10 dager med salting kan skinnet sendes til beredning.

  • Brett og rull skinnet/skinnene godt sammen.
  • Legg så skinnet i en plastsekk og deretter i en kartong.
  • Merk pakken tydelig med navn og adresse, både inni og utenpå pakken.
  • Hos Posten kan man sende pakker opp til 35 kg.
  • Skinn som skal til Våtberedning må også merkes med det.
  • Hvis skinnet skal hentes når det er ferdig må det også skrives på! Hvis ikke blir det sendt i postoppkrav.
  • Levering av skinn kan skje hos oss hver dag, både på dagtid og kveldstid og helger. Bare vær nøye med å merke pakken med navn/adr og hva som skal gjøres med det.
  • Vi henter sau og storfeskinn vederlagsfritt på de fleste slakterier i Norge. Gi beskjed ved innlevering at returskinnene skal til Roar Pelsindustri.

OBS! VII TAR IKKE LENGER I MOT SKINN FOR GARVING TIL NAPPA

 

OBS! Tørkete skinn kan bli angrepet og bli ødelagt av fettbiller, innsekter, fugler og mus.

Saltete skinn tåler bedre lagring i flere uker/mnd. Uten å få skader. Men det går likevel en grense på hvor lenge saltede skinn kan stå i mot bakterieangrep. Etter en hvis tid vil luftfuktighet og økende temperaturer få liv i bakterievirksomheten igjen. Mange skinn blir ødelagt fordi de ikke blir sendt til oss i tide.

Send skinnet straks det er ferdig med saltingen så unngår du slike problemer.
Dessuten får du skinnet raskere tilbake.