Salteråd

Fint salt er bedre å bruke enn grovt salt , det trekker bedre inn i skinnene.
 

Skinn som er saltet bør ligge nedsaltet minimum 8-10 dager (elg og storfe 14 dager) før levering , flatt utover et gulv ikke sammenrullet eller brettet. Dette fordi det ikke skal være noen folder eller bretter hvor saltet ikke kommer til. Det meste av fett og kjøttrester må skjæres vekk , men hver varsom med slaktesnitt.

Pass på at det ikke regner eller snør på skinnene ,og heller ikke at skinnene fryser for da trekker ikke saltet inn like godt.

Gå gjerne over skinnene etter 3-4 dager og dryss på litt mer tørt fint salt.

Husk hele kjøttsiden skal dekkes av salt!

Har du flere skinn er det bare å stable de oppå hverandre, det gjør ingenting om det kommer salt i pelsen.

Saltmengde tilsvarende 7% av kjøttvekten er en god tommelfingerregel.

Eks.

  • Kidd ca. 1,5 kg ,
  • Geit/Sau 2-4 kg ,
  • Rein 3-5 kg ,
  • Hjort 5-10 kg ,Elg 7-20 kg
  • Storfe 15-25 kg.

 

Rundflådde skinn som f. eks. mink, mår og rev , kan det være en fordel å ”begrave” i salt i en balje for eksempel. Vær nøye med å åpne og salte inni beina og halen.

Rundflådde skinn kan også tørkes på tane, vær nøye med å skrape bort alt kjøtt og fett og at skinnet er helt tørt før innsending.

Slurver man med saltingen så kan man få ”surflekker” på skinnene. Dvs. hårløse flekker.

Et bra forarbeid med hensyn til flåing og salting sikrer et flott sluttprodukt!