Typer skinn som mottas

Bever
Bever m/ hale og klør: etter avtale 
Villmink 
Mår 
Oter 
Rev 
Grevling 
Rådyr 
Rein 
Hjort 
Elg m/ hår 
Villsvin 
Huder m/ hår (storfe/ hest) 
Sau, lam, vær 
Kidd, høstkje, geit 
Mohairgeit * 
Kanin 
Angorakanin 
Smask 
Hare 

* mohairgeit skinn tas I mot med forbehold da de er skjøre I huden og lett kan revne. 

Roar pelsindustri forbeholder seg retten til å kassere skinn før og under produksjon.